logo

Søk

Kjøp av katalogtjenester

"Det er svært varierende kvalitet på de mange papir- og Internettbaserte katalogproduktene som næringsdrivende tilbys."

Det er svært varierende kvalitet på de mange papir- og Internettbaserte katalogproduktene som næringsdrivende tilbys. Blant annet er det store forskjeller på innhold (dekningsgrad og datakvalitet) og på struktur og søkemuligheter.

Det er imidlertid ett forhold som har vesentlig betydning for hvor "god" en katalog er for annonsørene: Den må bli brukt av potensielle kunder! Hvis ikke annonsen/oppføringen blir lest, har den liten verdi for din virksomhet. Legg derfor stor vekt på om det er et produkt som blir brukt. Bruker du ikke katalogen selv, er det lite sannsynlig at kundene dine gjør det. Dersom du er i tvil om bruk, be leverandøren om å gi deg brukstall/opplag som er bekreftet av en uavhengig tredjepart.

Noen av de største katalogaktørene i bransjen har samlet seg om en standard for hvordan brukertallene skal måles og rapporteres. I tillegg har de blitt enige om noen minstestandarder for kontraktsvilkår og markedsføring av produktene. De inviterer også andre katalogleverandører til å følge de samme standardene. Hva standardene går ut på, kan du lese mer om på sidene til
Trygg katalog

  •                                  

  •