Ny Varslingsliste, les pressemelding
"Varslingslisten er et selvhjelpsverktøy for norske virksomheter, slik at de lettere kan gå klar av upresis markedsføring og andre uryddige salgsfremstøt som lett blir misoppfattet"
 


Siste publiserte artikkel:Hva er Varslingslisten? 

Varslingslisten er et selvhjelpsverktøy for norske virksomheter, slik at de lettere kan gå klar av upresis markedsføring og andre uryddige salgsfremstøt som lett blir misoppfattet. Listen skal gjøre det lettere for virksomhetene å viderebringe erfaringer med slike forhold.

Virksomheter som opplever slike problemer, kan:

- selv få hjelp ved å lese denne hjemmesiden

- hjelpe andre virksomheter ved å rapportere egne erfaringer til Varslingslisten.

Utgangspunktet for etableringen av listen har særlig vært problemer knyttet til katalog-/annonsevirksomhet, men listen er ment å omfatte alle former produkter og tjenester. (Varslingslisten er ikke ment for forbrukere som ytes bistand fra forbrukermyndighetene)

Det viktigste for å unngå problemer er selv å være kritisk ved salgshenvendelser fra kontakter som ikke er velkjente - samt ha rutiner til å håndtere slike salgshenvendelser og fakturaer (Les rådene her
). Varslingslisten gir deg mulighet for å trekke veksler på andres erfaringer med problemene ved at rapporterte erfaringer oppsummeres i modusbeskrivelser med tilhørende råd.

Varslingslisten oppdateres av Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR). Virksomheten og rapportinnsamlingen drives i samarbeid med: NHO, Virke, NARF, FNO og Bedriftsforbundet.