logo

Søk

De viktigste rådene

"Betaler du en urettmessig faktura, fortsetter problemet for andre"

Ikke aksepter et tilbud uten at du er sikker på hva det omfatter
Hvis både produktet og bedriften et ukjent, bør du være ekstra på vakt. Vær særlig oppmerksom på bedrifter som spiller på navnelikhet med etablerte produkter eller bedrifter. Kontroller at en eventuell henvisning til eksisterende kunderelasjon er reell. Be eventuelt om å få oversendt kopi av avtale som påstås å være inngått tidligere.

Be om å få tilbudet skriftlig
Selgere som har hastverk med å få sluttet en avtale er det all grunn til å være skeptiske til. Under forutsetning av at du finner tilbudet interessant, be om å få oversendt tilbudet skriftlig slik at du kan vurdere det i ro og mak.

Les avtalevilkårene grundig
Les særlig bestemmelser om pris, betaling, bindingstid og opphør. Les gjennom all tekst, også den som er skrevet med liten skrift. Sjekk at ordrebekreftelser og fakturaer virkelig stemmer overens med det du mener å ha bestilt eller avtalt.

Er selger pågående – vær skeptisk
Hvis du blir forsøkt presset til å takke ja til et ”spesielt godt tilbud”, er det god grunn til å være ekstra skeptisk. Ikke la deg presse av at tilbyderen sier det haster med å ta en avgjørelse. Merk at det ikke gjelder noen generell angrerett for næringsdrivende slik som for forbrukere.

Responder på feil
Ta deg alltid tid til å sende en enkel, skriftlig reklamasjon til avsender hvis du   mottar uriktige ordrebekreftelser, fakturaer, inkassovarsler el..l. - og gjør det raskt.

Ikke betal for å bli kvitt et problem
Ved å betale denne type fakturaer er du med på å opprettholde    inntektsgrunnlaget til useriøse aktører og dermed indirekte bidra til at enda flere næringsdrivende blir utsatt for problemene.

Ikke la deg skremme av ordet "inkasso"
Hvis du kan dokumentere at du har bestridt kravet (se pkt 5) og at dine innsigelser er berettigede, kan ikke et inkassofirma inndrive kravet. Et bestridt krav der innsigelsen ikke er åpenbar grunnløs kan ikke inndrives ved inkasso, men må gå veien om de ordinære domstoler for å få dom for kravet som deretter eventuelt kan inndrives. Les mer om inkasso på forbrukerportalen (disse reglene gjelder for inkasso i sin alminnelighet.)

  •                                     

  •