logo

Søk

Varslingslisten er et selvhjelpsverktøy for norske virksomheter, slik at de lettere kan gå klar av upresis markedsføring og andre uryddige salgsfremstøt som lett blir misoppfattet. Varslingslisten har oppdatert skjemaet for registrering av klage med to nye fremgangsmåter, én corona-relatert svindel og én knyttet til svindel/misbruk av krisepakker. Listen skal gjøre det lettere for virksomhetene å viderebringe erfaringer med slike forhold.
Virksomheter som opplever slike problemer, kan:

  • selv få hjelp ved å lese denne hjemmesiden
  • hjelpe andre virksomheter ved å rapportere egne erfaringer til Varslingslisten.
  •                                     

  •