logo

Søk

Slik kan du løse problemet

"Det er ulovlig å sende en faktura for varer eller tjenester som ikke er bestilt eller avtalt"

Hvis du har innsigelser mot en ordrebekreftelse eller faktura du har mottatt, er det viktig at du så snart som mulig sender leverandøren en skriftlig, begrunnet innsigelse mot det du mener er uriktig.

Dersom du blir truet med inkasso eller betalingsanmerkning av en inkassator (typisk et inkassofirma eller en advokat), må du straks oversende kopi av reklamasjonen til inkassatoren, for å vise at kravet er omtvistet. Dette skal hindre at kravet drives inn som ordinær inkasso hvor gebyrene stadig påløper og med stor risiko for betalingsanmerkning.

Eventuell inndriving av kravet må da skje i form av ordinær rettsprosess.  I praksis betyr dette normalt at saken må bringes inn for de ordinære domstoler som i første instans normalt vil være forliksrådet.

Hvis grunnen til at du ikke har kommet med noen innsigelser tidligere er at du har blitt villedet av leverandøren, må du påpeke dette (reklamere) overfor leverandøren/inkassatoren så snart du blir klar over det.

Det kan være grunnlag for straff (bedrageri) hvis det oppstår et tap for bedriften fordi noen har lurt (villedet) den. Det er derfor bl.a. ulovlig å sende en faktura for varer eller tjenester som ikke er bestilt eller avtalt. Slike saker bør anmeldes til politiet.

Du trenger ikke gjøre mer utover å sende én reklamasjon til leverandøren og deretter til den som eventuelt skal innkassere kravet på leverandørens vegne. Du kan overse nye purringer når du har dokumentert reklamasjonen overfor leverandøren og inkassatoren. Dersom leverandøren eller inkassatoren bringer saken inn for forliksrådet, må du gjøre rede for saken til forliksrådet ved å besvare forliksklagen og eventuelt møte frem i rettsmøte. Se mer her

Hvis inkassatoren fortsetter inndrivelse av kravet som ordinær inkasso (med inkassogebyrer, i stedet for ordinær sak for forliksrådet) etter at du har dokumentert at kravet er omstridt, kan du ta dette opp med Finanstilsynet eller Inkassoforeningen. (Hvis det er et advokatfirma som er inkassator, kan man ta det opp med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.)

  •                                     

  •