logo

Søk

Nettkatalogselskap politietterforskes

Politiet i Øst politidistrikt har startet etterforskning av et nettkatalogselskap hjemmehørende i Ski.

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR), som en del av samarbeidet Varslingslisten, har i mange år mottatt henvendelser vedrørende dette selskapet. Selskapet sender ut "tilbud" på fakturablanketter. Det såkalte tilbudet er svært vanskelig å oppdage, og mange oppfatter det som en reel faktura.

Personene bak selskapet OnlineOpplysningen.no er nå siktet for bedrageri og forsøk på bedrageri, og politiet har foretatt både pågripelse, ransaking og beslag i saken.

Politiadvokat Tor Anders Persen, leder for øko- og miljøteamet i Øst politidistrikt, sier til NSR at de har sikret seg et omfattende etterforskningsmateriale, og så langt vise det seg blant annet at selskapet har mottatt innbetalinger på mange millioner kroner.

Det har ikke lykkes å nå OnlineOpplysningen.no på telefon.

NSR har gjennom flere artikler påpekt at fakturabedragere og useriøse telefonselgere håver inn millioner kroner på å villede små virksomheter og organisasjoner, uten at problemet har vært viet særlig oppmerksomhet fra myndighetene.

Utfallet av denne saken vil være en prinsipielt viktig avklaring i forhold til hva som er straffbar markedsføring, og ikke bare et brudd på Markedsføringsloven.

Stor fortjeneste, liten oppmerksomhet og et alvorlig samfunnsproblem

Vi ser derfor positivt på at politiet i Follo nå har tatt ut siktelse for fakturabedrageri, og en eventuell domfellelse vil kunne få betydning for andre selskaper som benytter samme fremgangsmåte. For selskapet som nå er siktet, er slettes ikke alene om å benytte denne fremgangsmåten.

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) viste at ca. 80 % av norske virksomheter har blitt svindlet eller forsøkt svindlet av overrumplende salg over telefon fra nettkataloger eller lignende og at 70% har mottatt faktura for varer eller tjenester som aldri er bestilt.

Ikke bare direkte tap

På bakgrunn av funnene i KRISINO, har Næringslivets Hovedorganisasjon gjort noen usikre beregninger av det indirekte tapet norske virksomheter har, i tillegg til det som faktisk innbetalt. Beregningen viser at norsk næringsliv bruker mange tusenvis dagsverk pr. år bare på å håndtere denne type saker, totalt kan dette utgjøre hundrevis av millioner kroner i året.

-Det er positivt at politiet tar tak i denne type saker. Ulike former for fakturabedragerier og useriøs markedsføring koster næringslivet mange millioner koner hvert år, sier advokatfullmektig Fredrik Mohn Lian, Næringsjuridisk avdeling i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Viktig å anmelde

Dersom man mistenker at man er utsatt for et straffbart forhold, som bedrageri, eller forsøk på bedrageri, er det viktig at dette anmeldes. Uten konkrete anmeldelser er det vanskelig for politi og påtalemyndighet å få en oversikt over omfanget av denne type saker.

  •                                     

  •