logo

Søk

God morgen, vil du ha et godt tilbud?

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har over de senere år sett at ulike nettkataloger mv. sikter seg inn mot små virksomheter og enkeltpersonforetak, men også offentlige virksomheter og kommunale foretak. Mange selgere er kreative, og useriøse selskaper spiller på næringsdrivendes manglende næringsjuridiske kompetanse.

NSR har sammen med de andre organisasjonene bak Varslingslisten, advart næringslivet og veiledet mange virksomheter. Målet har vært å gjøre virksomhetene bedre i stand til å avdekke bedrageriforsøk og unngå villedning.

Vi får mange fortvilte henvendelser fra ulike virksomheter, som føler seg villedet. Følgende historie er en av dem;

Et enkeltpersonforetak blir registrert i Brønnøysundregistrene. Mens innehaver venter på bekreftelse på at foretaket er ferdig registrert, begynner telefonselgerne å ringe. En slik selger ringte kl. 0730 og forklarte at han representerte en nettkatalog. . Vedkommende som ringte ga innehaver inntrykk av at han skulle ferdigstille noen opplysninger slik at innehaver kunne motta sitt organisasjonsnummer.

Innehaver lot seg rive med og svarte bekreftende på hans spørsmål. Under samtalen mottok innehaver en sms som skulle besvares samtidig som selger var på telefon. Innehaver skummet igjennom denne og oppfattet at det var en sum å betale. Vedkommende tenkte at det var gebyret som Brønnøysundregisteret tar for registrering og bekreftet ok på denne. Selger hadde på dette tidspunktet ikke informert om hva som sto i sms eller på noen måte gitt forståelse av hva annet han tilbød enn en ferdigstillelse av registreringen. Vedkommende sa også at innehaver ville få tilsendt sitt organisasjonsnummer etter registreringen. Siste del av samtalen hvor selger ønsket bekreftelse på en del informasjon, ble tatt opp på lydbånd. Dette lydbåndet ble senere benyttet som en "bekreftelse" på inngått avtale, sammen med vilkårene som innehaver fikk på sms.

Denne historien er ikke unik, og NSR har hørt mange variasjoner av den. I en lignende historie ble innehaver også fortalt at man pliktet å være registrert i en nettkatalog eller telefonkatalog, hvilket selvfølgelig ikke er tilfelle
 

Når det gjelder selgers fremgangsmåte og selve avtaleinngåelsen, er det viktig å merke seg at selv om man som selvstendig næringsdrivende ikke eksplisitt er dekket av markedsføringslovens forbud mot urimelig handelspraksis, villedende handlinger eller villedende utelatelser, vil dette være handlinger som strider mot "god forretningsskikk" næringsdrivende imellom, samt være i strid med lojalitetsplikten i avtaleforhold.

- Dette gjelder blant annet utsendelse av spam eller telefonsalg mot næringsdrivende, typisk "kataloghaivirksomhet", forteller Harto. - Det er ikke uttrykk for god forretningsskikk å forvirre kundene med hensikt over telefon tidlig om morgenen, for deretter å presse på et tilbud i hui og hast, før kunden i det hele tatt har rukket å sette seg inn i betingelsene, avslutter Harto.

* "Avanti-Media saken"

 

  •                                     

  •